22 กันยายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 About us

FOX FACTORY
 
     
กลุ่มธุรกิจฟ๊อกซ์ (FOX GROUP)
 
ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านเคมีเกษตร โดยเป็นผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเหลวและธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช ด้วยการคัดเลือกแหล่งผลิตวัตถุดิบและโรงงานที่ได้มาตรฐานชั้นนำของประเทศ  ต่อมาในปี 2554 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท และได้ก่อสร้างโรงงานที่จังหวัด นครปฐม เพื่อดำเนินการผลิตและควบคุม สูตรการผลิต สร้างมาตรฐานสินค้าให้กับบริษัทในเครือและยกระดับบริษัทให้มีการกระจายสินค้าให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


 
กลุ่มธุรกิจฟ๊อกซ์ (FOX GROUP) ประกอบด้วย
 
1. บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด
2. บริษัท ไดมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท บอร์น อโกรไซเอนซ์ จำกัด

โดยมี บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด เป็นบริษัทแกนหลักที่ดำเนินการผลิตสินค้าป้อนให้กับบริษัทในเครือ รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า

ตรา  “ฟ๊อกซ์”


โรงงานผลิต
โรงงานผลิตและคลังสินค้า ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม บนเนื้อที่ 22 ไร่ ประกอบด้วย
  • อาคารคลังสินค้า
  • อาคารผลิตและบรรจุภัณฑ์
  • บ้านพักพนักงาน
  • โรงอาหาร
อาคารโรงงานได้ถูกออกแบบตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงการกำหนดผังอาคารตามหลักมาตรฐานสากล ติดตั้งระบบการดับเพลิง ระบบกำจัดฝุ่น กำจัดกลิ่น และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันอุบัติภัย และมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต รวมถึงการออกแบบภูมิทัศน์ภายในโรงงานได้ให้มีความน่าอยู่ เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน อาคารโรงอาหาร โดยมุ่งเน้นดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัยในการทำงาน  มีสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นสำคัญ


 

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY