26 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารป้องกันกำจัดโรคพืช
[ +zoom ]
ทามิเนบ 70
Print
[2 มีนาคม 2558 16:22 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 4122)
  ชื่อการค้า     ทามิเนบ  70          
  ชื่อสามัญ     โพรพิเนบ (propineb)          
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  70 % WP            
  กลุ่มสารเคมี   Alkylenebis (Dithiocarbamate)        
  สารสำคัญ     polymeric zinc 1,2-propylenebis (Dithiocarbamate)    
  คุณสมบัติ     สารป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง(sheath bright) ในข้าว และโรคพืชต่างๆ 
        ออกฤทธิ์แบบดูดซึมทั้งทางใบและทางราก      
        สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไรศัตรูพืชได้ด้วย    
  ความเป็นพิษ   มีฤทธิ์ทำลายดวงตา หากเข้าตาจะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง  
        ถ้าเข้าในร่างกายจะทำให้อ่อนเพลีย อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว    
  ข้อเสนอแนะ   เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ      
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1 กก. X 12 กระปุก          
        500 กรัม x 18 กระปุก          
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เลวิน เอฟ
โอกามิ
ฟูโกดะ
ฟูวาน่า 80 ดับบลิวจี
ฟ๊อกซ์คอปป์
ฟูโมลิก 440

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY