25 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารป้องกันกำจัดโรคพืช
[ +zoom ]
ฟูโกดะ
Print
[18 กันยายน 2557 14:52 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 5122)
  ชื่อการค้า     ฟูโกดะ          
  ชื่อสามัญ     ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล    
        (difenoconazole + propiconazole)    
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  15% + 15% W/V EC        
  กลุ่มสารเคมี   Triazole          
  สารสำคัญ     cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-  
        ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether +
        (+)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propanil-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]
        -1H-1,2,4-triazole        
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกันโรคคาสนิมในลีลาวดี ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา  
        โรคกาบใบแห้งในข้าวและโรคราสนิมในข้าวโพด    
  ความเป็นพิษ   หากสัมผัสหรือสูดดมจะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง  
  ข้อเสนอแนะ   ควรใช้สารเคมีด้วยความระมัดระวัง       
        เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ    
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12  ขวด        
        500 ซีซี x 20 ขวด        
        250 ซีซี x 24 ขวด        
        100 ซีซี x 48 ขวด        
                   

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เลวิน เอฟ
โอกามิ
ทามิเนบ 70
ฟูวาน่า 80 ดับบลิวจี
ฟ๊อกซ์คอปป์
ฟูโมลิก 440

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY