26 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
ฟ๊อกซ์อารีน่า
Print
[2 พฤศจิกายน 2555 00:09 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 11391)
 
ชื่อการค้า ฟ๊อกซ์อารีน่า
ชื่อสามัญ อะบาเม็กติน (Abamectin)
เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 1.8%  W/V EC 
กลุ่มสารเคมี avermectin
สารสำคั Avermectin B1:a mixture containing a minimum of 80%  
avermectin B
1a(5-0-demethylavermectin  A1a) and a maximum of 20% avermectin B1b (5-0-demethyl-25-de-l-methylpropyl-25-(l-methylethyl) avermectin A1a)1.8% W/V EC   
คุณสมบัติ  1. ออกฤทธิ์แบบกินตายและถูกตัวตาย แทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของใบพืช   
2. สามารถกำจัดหนอนชอนใบส้ม  เพลี้ยไฟและไรสนิมส้ม   
3. ยาเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้กำจัดหนอนและแมลงศัตรูพืชบางชนิด
ความเป็นพิษ  เป็นพิษต่อปลา และผึ้ง
ข้อเสนอแนะ  ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7 วัน
ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง 1000 ซีซี x 12ขวด

 
ประโยชน์และวิธีการใช้

          
       
      
        
   
   


 

 

 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
เวปแทรป 50
ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY