16 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
ฟ๊อกซ์อารีน่า
Print
[2 พฤศจิกายน 2555 00:09 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 6883)
 
ชื่อการค้า ฟ๊อกซ์อารีน่า
ชื่อสามัญ อะบาเม็กติน (Abamectin)
เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 1.8%  W/V EC 
กลุ่มสารเคมี avermectin
สารสำคั Avermectin B1:a mixture containing a minimum of 80%  
avermectin B
1a(5-0-demethylavermectin  A1a) and a maximum of 20% avermectin B1b (5-0-demethyl-25-de-l-methylpropyl-25-(l-methylethyl) avermectin A1a)1.8% W/V EC   
คุณสมบัติ  1. ออกฤทธิ์แบบกินตายและถูกตัวตาย แทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของใบพืช   
2. สามารถกำจัดหนอนชอนใบส้ม  เพลี้ยไฟและไรสนิมส้ม   
3. ยาเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้กำจัดหนอนและแมลงศัตรูพืชบางชนิด
ความเป็นพิษ  เป็นพิษต่อปลา และผึ้ง
ข้อเสนอแนะ  ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7 วัน
ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง 1000 ซีซี x 12ขวด

 
ประโยชน์และวิธีการใช้

          
       
      
        
   
   


 

 

 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
เวปแทรป 50
ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY