30 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55
Print
[19 กุมภาพันธ์ 2558 12:05 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 4798)
  ชื่อการค้า     ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55          
  ชื่อสามัญ     คลอร์ไพริฟอส+ ไซเพอร์เมทริน (Chlorpyrifos) +(Cypermethrin)   
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  50 + 5 % W/V EC          
  กลุ่มสารเคมี   Organophosphorus+pyrethroid        
  สารสำคัญ     O,O-diethyl O-3,5, 6-trichloro-2-pyridyl  phosphorothioate   +  
        (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-  
        (2, 2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate     
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ชนิดต่าง ๆ ดังนี้      
        หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงวันผลไม้ หนอนม้วนใบ 
        หนอนเจาะต้นข้าวโพด หนอนกอ หนอนกระทู้ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย หนอนคืบกระหล่ำ
        หนอนใยผัก มวนแดง ไรแดง แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อ ฯ    
  ความเป็นพิษ   เป็นพิษต่อตา และผิวหนัง ให้ระมัดระวังในการใช้สารเคมี    
        เป็นพิษต่อปลาและสัตว์น้ำ เป็นพิษต่อตัวห้ำ ตัวเบียน     
  ข้อเสนอแนะ   ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10  วัน  
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12 ขวด          
        500 ซีซี x 12 ขวด          
        100 ซีซี x 48 ขวด          
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
ฟ๊อกซ์อารีน่า
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
เวปแทรป 50

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY