30 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
เวปแทรป 50
Print
[19 กุมภาพันธ์ 2558 11:59 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 4380)
  ชื่อการค้า     เวปแทรป 50          
  ชื่อสามัญ     ฟิโพรนิล            
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  5% W/V SC          
  กลุ่มสารเคมี   Phenylpyrazole          
  สารสำคัญ     (+)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-toly)-4-    
        trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile       
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น      
        ออกฤทธิ์กำจัดแมลงและเพลี้ยไฟ หนอนกอข้าว หนอนม้วนใบข้าว  
        เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว หนอนใยผัก    
  ความเป็นพิษ   มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาททุกส่วนของร่างกาย      
        เป็นพิษต่อนก ผึ้ง และสัตว์น้ำ ให้ระมัดระวังในการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ  
  ข้อเสนอแนะ   ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10  วัน  
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12 ขวด          
        500 ซีซี x 20 ขวด          
        100 ซีซี x 48 ขวด          
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
ฟ๊อกซ์อารีน่า
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY