16 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
เวปแทรป 50
Print
[19 กุมภาพันธ์ 2558 11:59 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 2998)
  ชื่อการค้า     เวปแทรป 50          
  ชื่อสามัญ     ฟิโพรนิล            
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  5% W/V SC          
  กลุ่มสารเคมี   Phenylpyrazole          
  สารสำคัญ     (+)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-toly)-4-    
        trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile       
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น      
        ออกฤทธิ์กำจัดแมลงและเพลี้ยไฟ หนอนกอข้าว หนอนม้วนใบข้าว  
        เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว หนอนใยผัก    
  ความเป็นพิษ   มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาททุกส่วนของร่างกาย      
        เป็นพิษต่อนก ผึ้ง และสัตว์น้ำ ให้ระมัดระวังในการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ  
  ข้อเสนอแนะ   ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10  วัน  
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12 ขวด          
        500 ซีซี x 20 ขวด          
        100 ซีซี x 48 ขวด          
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
ฟ๊อกซ์อารีน่า
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY