30 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
Print
[18 กุมภาพันธ์ 2558 17:29 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 13458)
  ชื่อการค้า     แลมด์ดา ไซฮาโลทริน        
  ชื่อสามัญ     แลมด์ดา ไซฮาโลทริน (cyhalothrin)                   
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  2.5%  W/V EC        
  กลุ่มสารเคมี   Pyrethroid          
  สารสำคัญ     lambda-cyholothrin        
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น    
        หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนใยผัก หนอนคืบกระหล่ำ  
        หนอนเจาะยอด หนอน กระทู้ผัก หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนร่าน  
        หนอนหน้าแมว เพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน มวนลำไย เพลี้ยไฟพริก  
        เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยนอ่อน หนอนห่อใบงา
  ความเป็นพิษ   มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อตา ผิวหนัง       
        เป็นพิษต่อปลา และผึ้ง ควรระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ  
  ข้อเสนอแนะ   ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10  วัน
        เป็นผลต่อการระบาดเพิ่มของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12 ขวด        
                   
 

[ +zoom ]
1000 ซีซี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
ฟ๊อกซ์อารีน่า
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
เวปแทรป 50
ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY